Rondellen-Schenstrmsplan

Bollnäsrondeller

Lena Andersson

Keramikrelief
Placerad i rondellerna vid Häggesta, Schenströmsplan och Framnäs 2005.
Ägare: Bollnäs kommun

Lena Andersson, f 1947 i Borås, bosatt i Karsjö, Ljusdals kommun.
LA är keramiker och arbetar med handglaserat kakel och stengods för offentlig miljö och hemmet. Hon har bland annat utsmyckat entrén till Bollnäs sjukhus, gjort en skulptur till Bollnäs församling och även ett flertal utsmyckningsuppdrag åt Bollnäs kommun.
Rondellerna är utförda av gatukontoret i Bollnäs efter ritning av Johan Kock, intendent på Museet/Bollnäs Konsthall.

Receptionen
konsthallen

Bollnäs museum & konsthall
Odengatan 17
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278-253 26