hjulpar

Hjulpar från ett B-lok

Nydqvist & Holm AB

Järnskulptur
Placerad vid Bollnäs järnvägsstation.
Ägare: Gåva till Bollnäs kommun från Statens Järnvägar

Hjulparet kommer från ett skrotat ånglok av modellen littera B.
Ånglok av typ B tillverkades i 96 exemplar mellan åren 1909 - 1919 och blev därmed Sjs och Sveriges fjärde vanligaste ånglokstyp. B-loken användes på oelektrifierade banor långt in på 1960-talet och det sista B-loket gick i trafik vintern 1972.

Receptionen
konsthallen

Bollnäs museum & konsthall
Odengatan 17
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278-253 26