Kulturhuset finns i centrala Bollnäs. Här finns ombyggda och nya lokaler med det senaste i teknikväg anpassade till dagens förväntningar och krav.
Den största lokalen – Stora scenen – har 582 sittplatser.

Kulturhuset har sin nya huvudentré mot Colliniparken och i huset finns också en ny fritidsgård och hit har också turistbyrån flyttat. Kulturhuset har också hyresgäster som Hälsingland Turism och fackliga organisationer.

Vi har idag nya moderna lokaler i Kulturkvarteret. Ambitionen är att fylla detta hus med en bred repertoar och kvalitet fyllt av musik, teater och andra kulturupplevelser.

Varmt välkomna till en trivsam vistelse i Kulturhuset


1959 står det som tidigare var gamla Folkets Hus klart. Lokalerna byggdes för att ge Bollnäsborna samlingslokaler för studier och nöjen. Arkitekt var Gunnar Gräslund och byggentreprenör Carl O Holm Byggnads AB.
1971 byggs det som då kallades teaterbion ut.
1972 tillkommer utställningslokalen Hjorten; nuvarande restaurangen.
1986 byggs hela huset om; arkitekt var Heino Krabu, ABV var generalentreprenör. Huset fick nya stolar – 322 platser - i teaterbion, ny scenteknik och ny entré. Köket utökades och läktaren i Regnbågen (nuvarande Peter Stormaresalen) tillkom. Festlokalen på plan 4 gjordes om till konferensrum.
1992 köper Bollnäs Kommun fastigheten av Folkets Hus-föreningen.
1994 byggdes bibliotekets karakteristiska lokaler som en ”solfjäder” in mot det som i dag är Colliniparken.
1997 byggs plan 4 om för Kultur och Fritid. Folkets Hus-föreningen avvecklas och verksamheten läggs under Kultur och Fritid.
2007 bildades Kulturen; nuvarande Kulturenheten som ansvarar för verksamheterna i Kulturkvarteret.
2008 på hösten startade en omfattande renovering och ombyggnad av lokalerna och i samband med detta bytte också byggnaden namn till Kulturhuset. Arkitekt var Anders Löfstrand, FE-arkitekter och byggentreprenör Skanska.
2010 invigdes Stora scenen med 582 platser. Det är en så kallad Grön scen som uppfyller kvalitetsmått som bland annat kapacitet och teknikstandard för teater- och konsertproduktioner.
2011 i slutet av året är renoveringen och ombyggnaden klar.
2014 kommer Colliniparken att iordningställas efter ombyggnaden av Kulturkvarteret.

Kulturhuset

Postadress:
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Collinigatan 12

Reception:
Odengatan 17 B
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278-255 77