Här är några av Kulturskolans orkestrar/ensembler där cirka 500 elever spelar eller sjunger varje vecka.BLÅS-ORKESTRAR/ENSEMBLER

Tonernas värld
Tonernas värld är en blåsorkester för nybörjare, den startas upp med nya medlemmar varje läsår. Ledare för orkestern är Kenneth Eriksson och Thomas Sköldborn. Orkestern repeterar på torsdagar mellan 17.40-18.20.

Popblåsarna
Popblåsarna är en blåsorkester för de som spelat lite längre.
Ledare är Maria Lundin, Thomas Sköldborn och Peter Degerfeldt.
Orkestern repeterar på tisdagar mellan 17.00-18.30.

Bollnäs Ungdomsorkester
Bollnäs Ungdomsorkester eller BUO som den kallas är en orkester för dom äldsta eleverna. Orkestern har funnits sedan 1965 och startades av Gunnar Saur. Under sommarsäsongen gör orkestern lördagsmarscher genom staden,en tradition sedan 1966. Detta har blivit ett mycket uppskattat inslag i gatubilden och knappast någon Bollnäsbo har missat de blå uniformerna.
Bollnäs Ungdomsorkester leds av Thomas Sköldborn och Mattias Lindgren.
Orkestern repeterar på måndagar mellan 16.30-18.30.

STRÅKORKESTRAR

Lilla Stråket
Lilla Stråket är en stråkorkester för nybörjare, den leds av
Gun Albeman och Elof von Schantz. Orkestern repeterar på torsdagar mellan 16.30-17.15.


Bollestråket
Bollestråket är en orkester för de som spelat lite längre. Orkestern leds av Elof von Schantz och Karin Hedlund. Repeterar på onsdagar mellan 16.30-18.00.


Kammarorkestern
Kammarorkestern är en stråkorkester för dom lite äldre eleverna.
Ledare är Lasse Bertilsson och Gun Albeman.
Orkestern repeterar på onsdagar mellan 16.30-18.00.

FOLKMUSIK

Det har funnits spelmanslag för ungdomar på Kulturskolan sedan 70-talet som musikläraren Mauritz Callmyr ledde.

Bollnäs kulturskola har två spelmanslag för ungdomar. För dom yngre finns Feltryck som leds av Lasse Bertilsson. De repar 18.00-18.30 måndagar. För dom äldre finns Dreamteam som leds av Karin Hedlund och de repar 18.00-18.40.

På måndagar spelar även Bollnäsbygdens spelmanslag. Ibland strålar alla spelmanslagen samman och spelar ihop.


LATINAMERIKANSKT

Martin Mick
Är en grupp som spelar salsarytmer. I gruppen ingår blås,stråk,gitarr,bas och slagverk.
Gruppen leds av Mikael "Miniten" Hessler och Peter Degerfeldt. Repetitionerna är på torsdagar mellan 16.30-17.30.

 

ROCKGRUPPER

Ser lite olika ut från år till år beroende på efterfrågan men vår strävan är att hålla igång två grupper, en med lite yngre elever och en med lite äldre. Dessa repar måndagar mellan 17.30-19.30.

Ledare är Henrik Olsson och Joakim Kvarnäs

SÅNGENSEMBLE/KÖR

Består av elever från år 7 till år 3 på gymnasiet.
Ledare: Ulrika Karlsson
Repeterar måndagar 16.20-17.20.


KÖRSÅNG

CantiLena-kören
CantiLena-kören består av elever från årskurs 3 och uppåt.
Ledare är Lena Rieback.
Kören repeterar på tisdagar mellan 16.30-17.30


SYMFONIORKESTER

Södra Hälsinglands Orkesterförening (SHOF)
SHOF är en symfoniorkester med elever och lärare från kulturskolor i Hälsingland och Bollnäs Folkhögskola. Orkestern leds av olika dirigenter och repeterar på torsdagar mellan 19.00-21.00.
För mer information kontakta Pelle Saur eller Lasse Bertilsson.