Här är några av Kulturskolans orkestrar/ensembler där ca 500 elever spelar eller sjunger varje vecka.BLÅS-ORKESTRAR/ENSEMBLER

Tonernas värld
Tonernas värld är en blåsorkester för nybörjare, den startas upp med nya medlemmar varje läsår. Ledare för orkestern är Kenneth Eriksson och Thomas Sköldborn. Orkestern repeterar på torsdagar mellan 17.40-18.20.

Popblåsarna
Popblåsarna är en blåsorkester för de som spelat lite längre.
Ledare är Maria Lundin, Thomas Sköldborn och Peter Degerfeldt.
Orkestern repeterar på tisdagar mellan 17.00-18.30.

Bollnäs Ungdomsorkester
Bollnäs Ungdomsorkester eller BUO som den kallas är en orkester för dom äldsta eleverna. Orkestern har funnits sedan 1965 och startades av Gunnar Saur. Under sommarsäsongen gör orkestern lördagsmarscher genom staden,en tradition sedan 1966. Detta har blivit ett mycket uppskattat inslag i gatubilden och knappast någon Bollnäsbo har missat de blå uniformerna.
Bollnäs Ungdomsorkester leds av Thomas Sköldborn och Mattias Lindgren.
Orkestern repeterar på måndagar mellan 16.30-18.30.

STRÅKORKESTRAR

Lilla Stråket
Lilla Stråket är en stråkorkester för nybörjare, den leds av
Gun Albeman och Elof von Schantz. Orkestern repeterar på torsdagar mellan 16.30-17.15.


Bollestråket
Bollestråket är en orkester för de som spelat lite längre. Orkestern leds av Elof von Schantz och Karin Hedlund. Repeterar på onsdagar mellan 16.30-18.00.


Kammarorkestern
Kammarorkestern är en stråkorkester för dom lite äldre eleverna.
Ledare är Lasse Bertilsson och Gun Albeman.
Orkestern repeterar på onsdagar mellan 16.30-18.00.

FOLKMUSIK

Bollnäs kulturskola har två spelmanslag för ungdomar. För dom yngre finns Feltryck som leds av Lasse Bertilsson och för dom äldre finns Dreamteam som leds av Karin Hedlund.

Det har funnits spelmanslag för ungdomar på Kulturskolan sedan 70-talet som musikläraren Mauritz Callmyr ledde.

Båda spelmanslagen spelar på måndagar samtidigt som Bollnäsbygdens spelmanslag. Ibland strålar lagen samman och spelar ihop.

SUZUKIUNDERVISNING

Suzukiundervisning erbjuds på fiol och cello. Läs mer på bollnassuzuki.se

Vi har 10 olika grupper med barn från 5-18 år.

Elever som spelar enligt suzukimetoden har en enskild och en grupplektion i veckan.

Suzukilärarna är på fiol Lasse Bertilsson, Karin Hedlund och Elof von Schantz. Cellolärare är Gun Albeman.


LATINAMERIKANSKT

Martin Mick
Är en grupp som spelar salsarytmer. I gruppen ingår blås,stråk,gitarr,bas och slagverk.
Gruppen leds av Mikael "Miniten" Hessler och Thomas Sköldborn. Repetitionerna är på torsdagar mellan 16.30-17.30.


GITARRORKESTRAR

Bollnäs Stränggäng
Är en gitarrorkester med elever från högstadiet och gymnasiet. Ledare är Tom Rieback och Urban Johansson.
Orkestern repeterar på onsdagar mellan 16.20-17.20.

Gitarrensemble
Ledare Henrik Olsson och Mattias Lindgren

ROCKGRUPPER

Ser lite olika ut från år till år beroende på efterfrågan men vår strävan är att hålla igång två grupper, en med lite yngre elever och en med lite äldre. Dessa repar måndagar mellan 17.30-19.30.

Ledare är Henrik Olsson och Joakim Kvarnäs

BLOCKFLÖJTSENSEMBLE

Blockflöjtsensemblen är en grupp för blockflöjtselever som spelat minst ett år. Vi spelar på olika storlekar av flöjter. Sopran, alt, tenor och basblockflöjt. Man får låna dom stora flöjterna.

Gruppspelstid kan variera år från år beroende när eleverna kan. Eftersom ålder kan variera på eleverna, så arrangerar läraren låtarna efter kunskap.

Läraren heter Karin Hedlund

SÅNGENSEMBLE

Ledare: Ulrika Karlsson
Repeterar måndagar 16:00-17:00.


UNGDOMSKÖREN

Består av elever från år 7 till år 3 på gymnasiet.
Ledare: Ulrika Karlsson
Repeterar måndagar 17:00-18:00.


KÖRSÅNG

CantiLena-kören
CantiLena-kören består av elever från årskurs 3 och uppåt.
Ledare är Lena Rieback.
Kören repeterar på tisdagar mellan 16.30-17.30


SYMFONIORKESTER

Södra Hälsinglands Orkesterförening (SHOF)
SHOF är en symfoniorkester med elever och lärare från kulturskolor i Hälsingland och Bollnäs Folkhögskola. Orkestern leds av olika dirigenter och repeterar på torsdagar mellan 19.00-21.00.
För mer information kontakta Pelle Saur eller Lasse Bertilsson.