Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Under försommaren kommer Gatuenheten att påbörja förbättrings-, och beläggningsåtgärder på Hasselgatan i Bollnäs. Arbetet kommer pågå till slutet av augusti och gatan beräknas beläggas någon gång i september.

Vad ska göras?

- Gatan kommer schaktas ur, och nuvarande grusbärlager ersätts med ett nytt bärlager av högre kvalitet.

- Befintliga dagvattenbrunnar repareras, och nya brunnar sätts.

- Lutningar justeras så att god vattenavrinning till brunnarna uppkommer.

- Gatan kommer slutligen att få en ny asfaltsbeläggning.

Trafikinfo

Mindre trafikstörningar för närboende kan komma att ske i samband med arbetena. Arbetet kommer dock att bedrivas etappvis för att i största möjligaste mån underlätta framkomligheten för passerande trafik.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via E-post gatuenheten@bollnas.se