e19.png

Du är välkommen att parkera ditt fordon på någon av Bollnäs över 1000 avgiftsfria parkeringsplatser. På den här sidan får du information om vart och hur du parkerar ditt motordrivna fordon.

Vart kan man parkera?

På gatumark i centrala Bollnäs är det skyltat vart du får parkera ditt fordon. Olika tidsangivelser styr hur länge du får parkera. Ju närmare centrumkärnan du kommer desto kortare tid får du parkera - detta för att få så stor omsättning som möjligt på parkeringsplatserna. Finns det ingen tidsbegränsning angiven så är det tillåtet att parkera i 24 timmar där parkering är tillåten. Finns det inget alls angivet - efter en vanlig bostadsgata till exempel - får du ställa upp ditt fordon i max 24 timmar på den platsen.

I Bollnäs finns det även tre stycken parkeringshus som drivs och ägs av privata aktörer.

I Bollnäs centrala delar får du parkera ditt fordon max:

- 1 timme i följd (nära viktiga och centrala målpunkter med hög omsättning på besökare)

- 3 timmar i följd (i utkanten av de centrala delarna av stadskärnan)

- 24 timmar i följd (på en del större parkeringar i stan)

- 7 dygn (På resandeparkeringen väster om tågstationen)

Datumparkering

c38.png

För att Gatuenheten ska kunna snöröja och underhålla sina gator och vägar vintertid så råder det datumparkering i Bollnäs kommuns tätorter.

Mellan 1 nov - 15 maj mellan klockan 00.00-08.00 får fordon inte parkeras på den sidan av vägen med jämna husnummer på jämna datum och heller inte parkeras på den sidan av vägen med ojämna husnummer på ojämna datum.

Transportstyrelsen datumparkering

Parkera längre än 24 timmar?

Ska du resa bort och bli borta längre än 24 timmar? I Bollnäs finns det ett 40-tal parkeringsplatser som är reglerade till 7 dygn. Dessa finner du väster om järnvägen i anslutning till stationsområdet.

Hyra en P-plats

Fastighetsgruppen i Bollnäs kommun hyr ut vissa parkeringsplatser på sina fastigheter. Vill du hyra en parkeringsplats kan du kontakta Ylva Silén via E-post ylva.silen@bollnas.se 

Frågor om parkering 

Har du frågor eller funderingar angående parkering? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/