Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Allmän råd och sidor

No Hate
nohateNo Hate i skolan är fem korta övningar för högstadiet och gymnasiet kopplade till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag. Eleverna får göra värderingsövningar, lyssna på poddar, analysera fallexempel och diskutera utifrån de förberedda frågorna. Visa elevmaterialet på storbild och följ instruktionerna i lärarmaterialet. Ingen större förberedelse behövs!

MIK-rummet
Vår världsbild formas till stor del via medier. Idag bidrar många också själva till informationsflödet som publicister i sociala medier. För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet - MIK - en nödvändig kompetens för alla i samhället. MIK-rummet vänder sig till lärare på grundskola och gymnasium, bibliotekarier och föräldrar.


Inte Okej
Inte Okej är sidan för dig som anonymt vill diskutera och dela med dig av vad du tycker är okej eller inte okej på nätet. Sidan driva av flera kommuner med bland annat bidrag från allmänna arvsfonden.

MSB  (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet som i första hand riktar sig till elever i årskurs 4 och 5. ISA ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informationshantering enligt Lgr11. Det finns broschyrer och material på sidan men också en interaktiv kurs som eleverna kan gå.

InternetguiderInternet för alla, guider från .SE 
Stiftelsen för Internetinfrastruktur har en mängd olika publikationer som kan användas i undervisningen. De kan läsas direkt på nätet, laddas ner som PDF eller beställas i bokform mot en mindre avgift. Exempel på publikationer är Creative Commons, Digital filosofi, "Flöden, kvitter och statusuppdateringar", Källkritik på Internet med mera.
Integritet på nätet - informationsfilm från .SE

Statens medieråd

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

På sidan finns mycket användbart material, till exempel publikationen "Jag <3 Internet!"

Mediasmart

Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel som riktar sig till barn i grundskolan. Syftet är att ge ett verktyg för att utveckla förmågan att förstå och tolka reklam och information på ett effektivt sätt. Detta för att skapa konstruktivt kritiskt granskande konsumenter. Sidan innehåller lektionsförslag och material från åk 1 och upp till gymnasiet. Du behöver en inloggning men det skaffar du kostnadsfritt.


Surfa lugnt!

Riktar sig till vuxna för att höja kunskaperna om unga och internet.

 


Upphovsrätt
Vad får jag använda på nätet? Får jag lägga till musik i mina filmer, vilka bilder kan jag använda på min blogg? Upphovsrätten måste du som pedagog och även dina elever hålla koll på, här är några länkar som kan vara användbara.


Creative commons CreativeCommons

Syftet med Creative Commons är att ge människor som skapar och som vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis) ett verktyg. Det görs genom ett enkelt system av licenser. Upphovsmannen väljer vilka friheter hon eller han vill att verket ska ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål.


 
 


 

Dela på Facebook

 
no hate