Personer under 65 år med stora funktionshinder kan söka personlig assistans. Om de grundläggande behoven uppgår till 20 timmar/vecka eller mer, skall ansökan göras hos försäkringskassan. Om de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar/vecka, vänder man sig till kommunens biståndshandläggare.

Man kan få personlig assistans direkt av kommunen eller få ekonomiskt stöd för sådan assistans. Det ekonomiska stödet kan användas till att anlita till exempel ett kooperativt eller ett privat företag. Det går också att själv vara arbetsgivare.

De grundläggande behoven är enligt LSS följande:

  •  behov av hjälp med personlig hygien

  •  behov av hjälp med måltider

  •  behov av hjälp med att klä av och på sig

  •  behov av hjälp med att kommunicera med andra eller

  •  behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

För att få rätt till personlig assistans måste det finnas ett behov av att få hjälp med något av dessa grundläggande behov. Personlig assistans kostar inget för den enskilde.

Personlig assistans

Enhetschef
Anneli Persson
Skicka e-post
0278-252 50

Enhetschef
Sofia Wård
Skicka e-post
0278-254 50

 

Har du en synpunkt, tyck till här!