Söka sjuklön när ordinarie assistent är frånvarande

Du har rätt till ersättning från kommunen om din ordinarie assistent varit sjuk. Ansök för de extra kostnader du haft. Under den perioden ska du ha anlitat en annan assistent som vikarie. Ersättningen beräknas enligt sjuklönelagen.
Du kan även ansöka om ersättning när ordinarie assistent är frånvarande på grund av vård av barn, havandeskap eller föräldraledighet. För att få ersättning ska du ha anlitat en annan assistent som vikarie.

Ansökan blanketter:

Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS

Fullmakt

 

Ansökan skickas till:
Bollnäs Kommun
Socialförvaltningen OF
Carina Persson
821 80 Bollnäs 

 

Kontakt:
Ansvarig handläggare Carina Persson, telefon: 0278-257 96

Här hittar du blanketter och e-tjänster