Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Personligt ombud (PO) är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Vilka personer kan behöva hjälp och stöd av PO?
Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner med långvariga psykiska funktionsnedsättningar som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv
som har komplexa behov av vård, stöd och service och har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Varför finns vi?
Funktionen personligt ombud omnämndes först i samband med psykiatrireformen 1995. Krav på samordning av insatser för människor med psykiskt funktionsnedsättningar lyftes fram i socialstyrelsens betänkande och slutrapport. Tio kommuner runt om i landet fick statliga stimulanspengar för att starta projekt med personligt ombud. Försöksverksamheterna utvärderades. Slutsatsen blev att personligt ombud genom sitt arbete stärkte de enskildas position, att insatserna ledde till förbättrade levnadsvillkor för målgruppen och en ökad samordning. Sedan 2002 finns en permanent PO-verksamhet i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn.

Hur arbetar vi?
När behov av PO konstaterats inleds en förtroendefull kontakt i den miljö som individen själv önskar. Tillsammans med den enskilde identifierar och formulerar vi dennes behov av vård, stöd och service.

Tillsammans med den enskilde arbetar vi för att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs. Vi bistår och — om fullmakt finns — företräder vi den enskilde i kontakterna med olika myndigheter etc. Vi stödjer den enskilde till att få vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.

Personligt ombud arbetar med betoning på den enskildes självbestämmande, egna val och resurser. Vi har en fristående ställning och utövar inte myndighetsutövning. Vi arbetar på ett flexibelt sätt på uppdrag av honom/henne utifrån egna mål, behov och resurser.

Vi informerar om och bevakar klientens rättigheter och ger hjälp att få ett personligt stöd som leder till ett så självständigt liv som möjligt.

När vi nått målet avslutas kontakten men givetvis finns möjligheten att igen få stöd och hjälp av ett personligt ombud när du behöver.

Tillsammans hittar vi lösningar!

 

Kontakta personligt ombud:

Mikael Westlen
Tfn 070-318 80 13
mikael.westlen@bollnas.se

Ingemar Dahrén
Tfn 070-258 24 43
ingemar.dahren@bollnas.se

Gunilla Ljung-Holm
Tfn 070-271 96 13
gunilla.ljung.holm@bollnas.se