Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Praktikant idag – medarbetare i morgon?

Elever ska erbjudas minst tio dagars obligatorisk prao (praktisk arbetslivsorientering) från och med årskurs 8. Eleverna i de kommunala skolorna kommer att ha prao fem dagar i årskurs 8 och fem dagar i årskurs 9.

Prao är en del av samverkan med arbetslivet, arbetsförlagt lärande, och tanken är att eleverna ska få se arbetsplatser och yrken man inte tänkt på eller känt till och som de kan använda sig av inför sitt kommande val av utbildning och yrke.

Syftet med prao är att

  • öka elevernas kunskap om arbetslivet, dess krav och möjligheter
  • underlätta elevernas studie- och yrkesval
  • bidra till ökad självkännedom och självinsikt samt kanske också upptäcka nya intressen och talanger
  • se om elevernas egna funderingar om yrken och arbetsliv stämmer överens med verkligheten.

Om du vill veta mer om vad som gäller vid prao finns mer information på Skolverkets hemsida

Skolverket - obligatorisk prao

Tider för prao årskurs 9 höstterminen 2020

Alirskolan - vecka 48 och 49
Arbråskolan - vecka 45
Kilaforsskolan - vecka 46 och 47

Tider för prao årskurs 8 vårterminen 2021

Alirskolan - vecka 17 och 18
Arbråskolan - vecka 15
Kilaforsskolan - vecka 16 och 17

Dela på Facebook