För ytterligare information om kommunens priser och stipendier kontakta Catharina Ingvarsson 0278-253 88 


Pris och stipendium har delats ut sedan 1986 inom kultursektorn och sedan 1991 inom idrotts- och fritidssektorn. Du har möjlighet att varje år senast 15 mars nominera till de fem priser och stipendium som framgår nedan. Hasselgårdsstipendiet utses av en utsedd kommitté och kan inte sökas.

Till vänster finns länkar till sammanställning över vilka personer och föreningar som erhållit respektive pris/stipendium under åren.

Bollnäs kommun delar sedan 2000 ut ett speciellt stipendium till Åke "Stan" Hasselgårds minne. Stipendiet skall gå till en ung lovande jazzmusiker med Bollnäsanknytning.