Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Kulturpris, utdelas till person för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.

ÅrPristagareDisciplinBelopp/kr.
2019
David Reino & Kristina Svensson
Lena Jonsson
Teater
Musik
8 000
8 000
2018
Kikki Danielsson
Lilian Sjölund
Musik
Journalist
8 000
8 000
2017
Frank Larsen
Jakob Ljungkvist
Konsthantverk, författare m.m. 
Trollkarl
8 000
8000
2016 Camilla Lucchesi
Svante Tidholm

Dans
Folkbildning/Film

8 000
8 000
2015

Görgen Antonsson
Olle Andersson

Musik
Hembygd
4 000
4 000
2014 Gunnar Steiner
Håkan Karlsson
Kulturproducent
Film
4 000
4 000
2013 Per Persson
Gertrud Haglund
Musik
Journalist mm
4 000
4 000
2012 Elsa Knutsson
Stig "Jerka" Eriksson
Hemslöjd
Musik
4 000
4 000
2011 Åsa Jinder
Thomas Tidholm
Musik
Författare, poet
4 000
4 000
2010 Åke Palmqvist
Johan Söderberg
Slöjd
Musik mm
4 000
4 000
2009 Göta Sandkvist
Örjan Hans-Ers
Hembygd
Musik
4 000
4 000
2008 Inga Sarri
Peter Stormare
skådespelare
skådespelare
4 000
4 000
2007 Anders Helin
Bengt Helin
Litteratur, hembygd
Litteratur, hembygd
4 000
4 000
2006 Sven Rydén
Rolf Åkerlund
Konst
Hembygd
4 000
4 000
2005 Edla Eriksson
Jerker Andersson
Hemslöjd
Konst
4 000
4 000
2004 Stina Brickman
Sigurd Persson
Hemslöjd
Hembygd
4 000
4 000
2003 Anna-Clara Tidholm
Finn Rideland
Illustratör, författare m.m.
Författare, fotograf m.m.
4 000
4 000
2002 Arne I Johansson
Ingrid Östergård
Litteratur
Hemslöjd
4 000
4 000
2001 Per-Evert Persson
Gerd Lindqvist
Journalistik, Hembygd
Hemslöjd
4 000
4 000
2000 Irja Persson
Göran Norin
Hembygd
Journalistik
4 000
4 000
1999 Uno Johansson
Rolf Olsson
Folkbildning
Konsthantverk
4 000
4 000
1998 Lars Feldtblad
Hugo Ljungström
Britta Smålänning
Kyrkbåtsrodd
Folkmusik, järnvägshistoria
Hemslöjd, hembygd
5 000
5 000
5 000
1997 Ingrid Fahlgren
Lars-Holger Röstlund
Erik Westberg
Teater
Hembygd
Konsthantverk
5 000
5 000
5 000
1996 Mårten Andersson
Helge Jonsson
Olle Lindblom
Konst
Konsthantverk
Hembygd
5 000
5 000
5 000
1995 Hugo Westling
Signe Frank
Musik
Hembygd
5 000
5 000
1994 Ivar Jonsson
Per Larsson
Helene Nordkvist
Hembygd
Konst
Hantverk
5 000
5 000
5 000
1993 Kerstin Erlandsson-Svevar 
Eje Wåhlstedt
Nils Blixt
Teater
Foto
Konsthantverk
5 000
5 000
5 000
1992 Kerstin Ljungström
Göran Palm
Hemslöjd
Musik
5 000
5 000
1991 Jonas Forneman
Karin Larsson
Hembygd
Litteratur
5 000
5 000
1990 Stefan Daagarsson
Gun Hedlund
Eva Thalin
Torbjörn Kvist
Harald Olsson
Litteratur
Musik
Musik
Musik
Hembygd
3 000
1 500
1 500
3 000
3 000
1989 Victor Johnson
Mauritz Callmyr
Hembygd
Musik
2 500
2 500
1988 Eric Palmquist
John Westman
Connie Dellkrantz
Bengt Johnsson
Peter Stormare
Britt-Marie Swing
Konst
Hembygd
Konst
Konst
Teater
Musik
2 000
2 000
2 000
5 000
5 000
4 000
1987 Hilding Mickelsson
Willy Maria Lundberg
Foto, folkbildning
Folkbildning
2 000
2 000
1986 Fritiof Strandberg
Per Englund
Karl-Rune Nordkvist
Kenneth Stahre
Magnus Bergvall
Konst
Konst
Litteratur
Musik
Musik
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000