Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Kulturstipendium, utdelas till person för utbildning och utveckling inom kulturområdet.

 

ÅrPristagareDisciplinBelopp/kr.
2019 Ulrika Bjöörn Konst 22 000
2018 Anna-Maria Jonsson Konst 22 000
2017 Erik Olof Wiklund Konst 22 000
2016 Johan Bodell Film 25 000
2015 Helena Bratt Hantverk, konst 15 000
2014 Hannah Körner Opera 15 000
2013 Markus Pettersson Sång 15 000
2012
Emma Broomé Teater 15 000
2011 Matilda Ekman Konst, design 15 000
2010 Lena Jonsson Musik, fiol 15 000
2009 Joel Nyman Musik, fiol 15 000
2008 Hanna Sundström Dans 15 000
2007 Sara-Vide Ericson Konst 15 000
2006 Johanna Syrén Foto 15 000
2005 Hans Forsberg Musik, valthorn 15 000
2004 Petter Berndalen Musik, slagverk 15 000
2003 Jonas Hellman-Driessen Teater 15 000
2002 Peter Lius Musik 15 000

2001

Britta Swanberg

Musik

15 000

2000

Anders Öqvist

Musik

15 000

1999

John Lindblom

Musik

15 000

1998

Johanna Hansson

Musik

20 000

1997

Anders Norén

Musik

20 000

1996

Agnetha Bäckström

Sång

20 000

1995

Maria Sundström

Musik

15 000

1994

Anders Skogh

Musik

15 000

1993

Märit Bergvall

Sång

15 000

1992

Stig Westlund

Sång

15 000

1991

Marie Schönblom

Teater

14 000

1990

Camilla Lucchesi

Dans

14 000

1989

Karin Ulfsdotter
Frank Larsen

Konst
Konsthantverk

10 000
10 000

1988

Hans Larsson

Dans

10 000

1987

Monica Anderson
Ruth Åsenlund

Musik

5 000
ej mottaget

1986

Margareta Sosnierz

Hembygd

5 000