Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

För ytterligare information om kommunens priser och stipendier kontakta  Catharina Ingvarsson 0278-253 88 eller fritidskonsulent Mats Hägglund, 0278-251 37


Kommunstyrelsens beslut 2015-05-07 § 116
 
Bollnäs kommuns pris och stipendium utdelas för förtjänstfulla insatser inom kultur- idrotts- och fritidssektorn.
Följande pris/stipendium utdelas:
•                    Elitidrottspris
•                    Föreningsledarpris
•                    Årets förening
•                    Kulturpris
•                    Kulturstipendium, samt
•                    Åke ”Stan” Hasselgård-stipendium
 
Elitidrottspris
Utdelas till person eller lag som under verksamhetsåret gjort uppmärksammade och förtjänstfulla insatser inom elitidrotten.
 
Föreningsledarpris
Utdelas till föreningsledare som gjort förtjänstfulla, ideella insatser inom barn/ungdomsverksamhet eller annan föreningsverksamhet.
 
Årets förening.
Priset utdelas till förening i Bollnäs kommun som genom sin verksamhet tillfört samhället och invånarna nyttigheter och föredömen, socialt, kulturellt och/eller idrottsligt.
 
Kulturpris
Utdelas till person/-er för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.
 
Kulturstipendium
Utdelas till person för utbildning och utveckling inom kulturområdet.
 
Åke ”Stan” Hasselgård-stipendium
Åke ”Stan” Hasselgård-stipendium skall i första hand gå till en ung jazzmusikant. Stipendiet skall ses som en uppmuntran till fortsatt musikalisk utövning. För att erhålla stipendiet fordras hög musikalisk talang och musikhögskolestudier eller motsvarande.
Till detta pris utser kommunen särskild kommitté bestående av representanter från Musik Gävleborg, Bollnäs Jazzclub, Bollnäs kulturskola, Bollnäs folkhögskola samt en kommunal tjänsteman från kulturområdet
Kommittén utser pristagare och motivering för denna/e till kulturnämnden som konfirmerar kommitténs beslut. Kommittén ansvarar också för övriga arrangemang och händelser till Åke Hasselgårds minne.
 
Kompetens för pris/stipendium
Bollnäs kommuns pris och stipendium utdelas till personer som är födda eller bosatta inom kommunen eller genom sin gärning har nära anknytning till kommunen. Kommunens pris till föreningar och lag gäller sådana organisationer som är verksamma inom kommunen.
 
Kungörelse
Bollnäs kommuns pris och stipendium utdelas årligen. Bollnäs kommun skall senast den 1 mars kungöra att pris/stipendium kan sökas eller att förslag kan lämnas om pristagare/stipendiat.
Ansökningar, förslag skall vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 mars årligen.
 
Organisation
Kulturnämnden eller del av utgör kommunens stipendiekommitté.
Nominering och val av pristagare, stipendiat.
Förslag till pristagare och stipendiater kan väckas av enskilda och sammanslutningar.
(Gäller inte Åke ”Stan” Hasselgård-stipendium där den särskilda kommittén svarar för nomineringar och val)
Mottagare av pris och stipendium utses av stipendiekommittén. Kommittén bedömer ansökningar och förslag samt väcker egna förslag inom kommittén.
 
Pris och stipendiums storlek och utdelning.
Pris, stipendium utgår med belopp som beslutas av kommunstyrelsen.
Utdelningstvång föreligger inte. Kommunen kan avstå från att dela ut pris och stipendium ett eller flera år.
Utdelning av pris och stipendium sker under sommarsäsongen avseende Elitidrottspris Föreningsledarpris, Årets förening, Kulturpris, Kulturstipendium.
Åke ”Stan” Hasselgård-stipendium utdelas under hösten.