Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

För elever med yrkesexamen efter genomförd utbildning på gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram finns möjlighet att söka stöd till körkort i form av ett stipendium. För att ansöka om stipendiet ifylles denna blankett. Mer information om ansökan och finns på blanketten.

Bakgrund
I mars 2017 kom Hälsingerådet överens om att föreslå att respektive kommun i Hälsingland ska erbjuda elever som uppnått godkända betyg efter genomförd utbildning i gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram att erhålla ett stipendium för körkort om max 15 000 kronor.

I oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige i Bollnäs kommun att införa stöd till körkort, i form av ett stipendium, för elever med yrkesexamen efter genomförd utbildning på gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram från och med 2019. Eleven skall vid ansökningstillfället ha tagit körkort och vara folkbokförd i Bollnäs kommun.