Alla människor har en psykisk hälsa, något som man inte direkt går omkring och tänker på. Ibland övergår den psykiska hälsan till ohälsa och kan drabba vem som helst, det syns inte utanpå och det finns heller inget vaccin mot detta. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som påverkar välbefinnande och dagliga liv. Socialförvaltningen i Bollnäs kan erbjuda olika aktiviteter och verksamheter: Nygården ,  Boendestöd,  Bostad med särskild service,  Uppsökande verksamhet