Att bedriva företagsamhet innebär att man måste beakta olika regler och tillstånd. Här har vi försökt samla ihop och göra det enklare för dig att hitta rätt.Livsmedelshantering

Serveringstillstånd

Bygglovsfrågor

Torghandel