Förskola i Bollnäs kommun

Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg.

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Barn från ett år fram till skolstarten går i förskola. De börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid.

 Riktlinjer och information om förskolan tagna 2020-02-04, klicka på länken nedan.

pdf Riktlinjer förskola 416,01 KB