Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Ängslunda-ext

 

Besöksförbud
På grund av rådande omständigheter med risk för spridning av ”Coronavirus”, covid-19 beslutade regeringen om generellt besöksförbud på särskilda boenden. Gäller 2020-04-01 tills nuvarande pandemi anses avslutad i Sverige.
Undantag kan göras till exempel besök i livets slutskede – detta avgörs i samråd med enhetschef alternativt sjuksköterska.

 

Boendemiljö
Ängslunda består av 49 boendeplatser och  16 platser för korttidsvistelse / återkommande korttidsvistelse, fördelat på fem enheter. Bollnäs Bostäder äger och ansvarar för underhåll och skötsel av huset. Ängslunda har även Sinnenas trädgård, boulebana, minispa/bastu och gym som alla kan besöka. 

 

Värdegrund
Vi inom Arbrå äldreomsorg arbetar för att du som brukare ska kunna känna trygghet och delaktighet. För oss är det viktigt att jobba med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att " Socialtjänstens verksamhet som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande" . Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

Det betyder att vi vill erbjuda:

  • insatser av god kvalité

  • ett gott bemötande av våra brukare och deras anhöriga

  • individanpassning och delaktighet i beslut och insatser

  • upplevelse av trygghet och meningsfullhet

Vi arbetar för att leva upp till detta bland annat genom att en utsedd kontaktman tillsammans med brukare skriver en genomförandeplan,  där du som brukare får möjlighet att påverka hur vardagen utformas utifrån de beviljade insatserna. Vi har en engagerad och professionell personalgrupp som erbjuder god omvårdnad och god service och som jobbar utifrån att ta tillvara brukarens förmågor i ett rehabiliterande arbetssätt

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i äldreboenden 2019.För att läsa resultatet för Ängslunda kan du klicka här: pdfÄngslunda 

 

Informations/aktivitetsteam
De personer som ingår i detta team ansvarar för planering av aktiviteter och underhållning. De tar dessutom gärna emot studiebesök samt åker ut och informerar om vår verksamhet.Har ni frågor ring Cecilia Klang: 0278-254 17 eller skicka e-post till cecilia.klang@bollnas.se

Vid intresse av att erbjuda underhållning - ta kontakt med rehabpersonalen på telefon: 072- 707 67 84 eller e-post: angslunda@bollnas.se


Synpunkter 
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på Synpunkten (uppe till höger på denna sida)


Samverkan med anhöriga - anhörigråd
Inom Arbrå äldreomsorg finns  ett anhörigråd – det består av representanter för anhöriga i särskilt boende. Dessa träffas tre gånger per år tillsammans med Ängslundas enhetschefer. Vid dessa träffar diskuteras aktuella frågor inom våra verksamheter. Är du intresserad av att ingå i anhörigrådet? Eller har du något du tycker vi borde ta upp? Har du någon synpunkt vi bör diskutera?

Ring Anna Axberg: 0278-254 19  eller skicka e-post till: anna.axberg@bollnas.se

 

Händer på Ängslunda
För närvarande är samtliga aktiviteter inställda för att undvika smittspridning av Covid-19.

 

Måltider
På Ängslunda serveras det varje dag frukost, lunch, middag och mellanmål. 
Mellanmålen tillagas på respektive enhet. 
Till lunch finns det två alternativ att välja mellan.För den som behöver specialkost finns det givetvis att tillgå. Vegetariskt alternativ finns
Alla måltider serveras utifrån önskemål i gemensamt matrum eller i den egna lägenheten.


Hälso- och sjukvård
På Ängslunda finns tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Vardagar även sjukgymnast och arbetsterapeut. 
Läkare finns att tillgå från Arbrå Hälsocentral.

Sjuksköterskor Ängslunda:

Våning A , våning A4 och våning B norr : 070-627 02 56

Våning B söder och våning D: 070-627 02 50

Våning C växelvård :  073-274 64 40

Våning C Korttids: 070-345 65 73

 


Service - vi kan erbjuda dig tillgång till: 

Frisör: Dam och herrklippning bokas via: bokadirekt.se

Fotvård: Tidsbeställning 070-343 85 88 Ulrika Wall

Minibutik: stängd tillvidare för att undvika smittspridning av Covid-19

 

Om du har behov av boende under tiden du besöker anhöriga på Ängslunda finns möjligheter att hyra vårt anhörigrum . Läs mer här: pdfAnhörigrum

 

Besöks- och postadress:

Arbrå äldreomsorg
Ängslunda
Hälsingegatan 43
821 61 Arbrå

E-post: angslunda@bollnas.se

 

Enhetschef: Cecilia Klang 
Telefon: 0278-254 17 
Våning D och våning A4

Enhetschef: Anna Axberg
Telefon: 0278-254 19
korttidsvistelse/ återkommande korttidsvistelse

Enhetschef: Åsa Andersson
Telefon: 0278-253 69
Våning A , våning B söder  och våning B norr

 

Telefon till:

 Reception: 0278-254 14

 Ängslunda A4: 0278-254 10

 Ängslunda A: 0278-254 09

Ängslunda B söder: 0278-254 11

Ängslunda B norr: 0278-251 35

Ängslunda C: 0278-254 12

 Ängslunda D: 0278- 254 13

  panorama-aldre

Dela på Facebook

Ängslunda
Postadress:
Hälsingegatan 42
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Hälsingegatan 43
821 61 Arbrå

Reception: 0278-254 14