Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
gutenhuset2

 

Besöksförbud
På grund av rådande omständigheter med risk för spridning av ”Coronavirus”, covid-19 beslutade regeringen om generellt besöksförbud på särskilda boenden. Gäller 2020-04-01 tills nuvarande pandemi anses avslutad i Sverige.
Undantag kan göras till exempel besök i livets slutskede – detta avgörs i samråd med enhetschef alternativt sjuksköterska.

 

Boende miljö
Gutenberg består av 43 lägenheter fördelat på fyra enheter. Det är fyra gruppboenden med gemensamhetsutrymmen . I anslutning till boendet finns en gemensam trädgård.
Lägenheterna är ljusa och har ett mindre köksutrymme och handikappanpassat badrum.
Du möblerar själv din lägenhet med egna möbler och personliga ägodelar. Höj och sänkbar säng och madrass finns att hyra.
GHG bostäder äger och ansvarar för underhåll och skötsel av fastigheten.


Kvalitétsarbete
Vi som arbetar på särskilt boende på Gutenberg, arbetar för att du som brukare skall känna trygghet och delaktighet.
För oss är det viktigt att arbeta med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att "Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande".
Inom Gutenbergs äldreomsorg arbetar vi med att utveckla denna värdegrund. Under 2012-2013 gick samtlig personal inom äldreomsorgen studiecirklar för att arbeta fram en gemensam värdegrund.
Vi vill erbjuda våra brukare och deras anhöriga ett gott bemötande. Vi vill erbjuda dig som brukare insatser av god kvalité och som är individanpassade. Vi vill att du ska uppleva trygghet och en innehållsrik vardag med social samvaro. Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

Se film om Gutenbergs kvalitétsarbete:

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i äldreboenden 2019.För att läsa resultatet för Gutenberg kan du klicka här: pdfGutenberg 

Vårt arbete för att nå Socialnämndens mål
Våra insatser utformas efter brukarens behov och kartläggs i samband med att en genomförandeplan upprättas. En utsedd kontaktman tillsammans med brukare skriver genomförandeplanen där brukaren har möjlighet att påverka hur vardagen formas utifrån egna önskemål. Uppföljning av dessa planer görs sedan kontinuerligt.


Synpunkter
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på Synpunkten (uppe till höger på denna sida)

 

Samverkan med anhöriga
Vi anser att samarbetet med anhöriga är viktigt och uppskattar därför att du kommer på besök. Du som anhörig är välkommen att besöka oss när du vill och du får gärna vara med på våra aktiviteter som anordnas i boendet.  

 

Underhållning och aktiviteter på Gutenberg
Måndagar 14:00:  Bingo på  våning 5
Tisdagar: 14:00 "mummel" eller annan aktivitet på våning 5

  

Hälso och sjukvård
På Gutenberg finns dagtid sjuksköterskor som ansvarar för hälso och sjukvård. Alla brukare som bor i särskilt boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Under kväll, natt och helg finns sjuksköterska tillgänglig i kommunen. Det finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast.

Läkare kommer på planerad tid varje vecka.

Sjuksköterskor Gutenberg:
Våning 1 och våning 2 telefon 070-5670058
Våning 3 och våning 4 telefon 070-5670042

 

Kontaktuppgifter:
Telefon till receptionen 0278-250 26, öppen vardagar 06.30-15.30
Besöks- och postadress:

Äldreomsorgen Gutenberg
Rektorsgatan 1-3
821 42 Bollnäs

Enhetschef: Katarina Sandström
Telefon: 0278-257 14
Gutenberg våning 2 och våning 3

Enhetschef: Linnéa Lindqvist
Telefon: 0278-251 54
Gutenberg våning 1 och våning 4


Gruppboende 1 0278-257 01
Gruppboende 2 0278-257 02
Gruppboende 3 0278-257 03
Gruppboende 4 0278-257 04
Nattpersonal 0278-257 01

 panorama-aldre

 

Dela på Facebook

Gutenberg
Postadress:
Rektorsgatan 1-3
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Rektorsgatan 1-3
821 42 Bollnäs

Enhetschef
Katarina Sandström

Skicka e-post
0278-257 14