Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Hällagården exteriör

 

Besöksförbud
På grund av rådande omständigheter med risk för spridning av ”Coronavirus”, covid-19 beslutade regeringen om generellt besöksförbud på särskilda boenden. Gäller 2020-04-01 tills nuvarande pandemi anses avslutad i Sverige.
Undantag kan göras till exempel besök i livets slutskede – detta avgörs i samråd med enhetschef alternativt sjuksköterska.

 

Boendemiljö
Hällagården består av 24 platser fördelade på tre enheter. Bollnäs bostäder äger och ansvarar för skötseln och underhållet av fastigheten. Det finns fyra hemtjänstgrupper i området.

 

Kvalitetsarbete
Vi som arbetar inom särskilt boende i Kilafors äldreomsorg strävar att bygga vår verksamhet på socialtjänstlagens intentioner gällande värdegrund. ”Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorgen om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande". Detta gör vi genom att varje brukare får en utsedd kontaktman. Brukare och kontaktman upprättar tillsammans en genomförandeplan som grundar sig på brukarens önskemål om hur vardagen ska utformas. Under 2012-2013 gick samtlig personal inom äldreomsorgen studiecirklar för att arbeta fram en gemensam värdegrund. Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs, klicka här: mer om värdegrund

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i äldreboenden 2019.För att läsa resultatet för Hällagården kan du klicka här: pdfHällagården

 

Synpunkter
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på Synpunkten (uppe till höger på denna sida)

 

Samverkan med anhöriga
Förtroenderåd finns sedan länge inom Kilafors äldreomsorg. Några gånger om år träffas representanter från boende, personal, intresseorganisationer och diskuterar vad som är bra och mindre bra inom verksamheten. Om du vill veta mer om förtroenderådet kan du ringa till enhetschef Malin Lundmark på telefon 0278-254 36, eller e-posta malin.lundmark@bollnas.se

 

Måltider 
På grund av rådande omständigheter med risk för spridning av ”Coronavirus”, covid-19, håller Restaurang Solgläntan stängt tillsvidare. 

  

Hälso- och sjukvård
På Hällagården finns det tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. På vardagar finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Läkare finns att tillgå från Kilafors hälsocentral.

Sjuksköterskor :
Våning  2 och våning 3  telefon 070-582 09 17
Våning 1  telefon 070-696 46 67

 

Kontaktuppgifter
Telefon till administration, vardagar 0278-254 22 eller 0278-254 29

Besöks- och postadress: 

Kilafors äldreomsorg
Hällagården
Hällagatan 32
823 30 Kilafors

Enhetschef särskilt boende:
Marie Norgren
Telefon: 0278-254 37

 

Telefon till gruppboende: 

Våning 1: 0278-254 23
Våning 2: 0278-254 24
Våning 3: 0278-254 25

Nattpersonal: 0278-254 31

 

panorama-aldre

Dela på Facebook

Hällagården
Postadress:
Hällagatan 32
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Hällagatan 32
823 30 Kilafors

Enhetschef
Marie Norgren

Skicka e-post
0278-254 37