Här kan du se tider och platser för nämndernas planerade möte 2021.

Kommunfullmäktige
sammanträder normalt måndagar 17.00
22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 27 september, 25 oktober, 29 november och 20 december.

Kommunstyrelsen
sammanträder torsdagar 08.30
14 januari, 4 februari, 4 mars, 15 april, 6 maj, 3 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november, 2 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträder torsdagar 08.30
21 januari, 18 februari, 18 mar, 22 april, 20 maj, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december.

Kulturnämnden
sammanträder tisdagar 13.00
26 januari, 25 mars, 27 maj, 16 september, 26 oktober, 14 december.

Barn- och utbildningsnämnden
sammanträder tisdagar 08.30
12 januari, 2 februari, 2 mars, 13 april, 4 maj, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 9 november och 30 november.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
sammanträder tisdagar 08.30
19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 14 december.

Miljö- och byggnämnden
sammanträder onsdagar 09.00
27 januari, 1 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 8 juli, 15 september, 27 oktober och 8 december.

Socialnämnden
sammanträder onsdagar 09.00
13 januari, 3 februari, 3 mars, 14 april, 5 maj, 2 juni, 8 september, 6 oktober, 10 november och 1 december.

Socialnämndens arbetsutskott
sammanträder onsdagar 08.30
20 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 14 juli, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november och 15 december.

Teknik- och fritidsnämnden
sammanträder tisdagar 13.00
9 februari, 23 mars, 25 maj, 14 september, 12 oktober och 7 december.

Överförmyndarnämnden
sammanträder onsdagar 08.45
10 februari, 9 april, 2 juni, 1 september, 20 oktober och 15 december.

Valnämnden
sammanträder torsdagar kl 13:15
11 februari, 27 april, 28 oktober och 21 december.