sjolyftet

Sjölyftet är ett samarbetsprojekt som bedrivs av Arbetsmarknadsenheten i samband mellan Samhällsbyggnadskontoret Bollnäs kommun, Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland.

  • Huvudsyftet med projektet är att skapa meningsfull sysselsättning och utbildningsinsatser för långtidsarbetslösa som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

  • Genom de arbeten som erbjuds inom projektet kommer kommunen att höja statusen på våra sjöar och vattendrag.

  • Diagnostisera sjöar och vattendrag i syfte att se vilka insatser som kan gå i linje med EU:s vattendirektiv, Art- och habitatdirektivet samt landets miljömål om levande sjöar och vattendrag.

Exempel på arbetsuppgifter som utförs i Sjölyftet:

  • Uppdateringar av fiskeplan
  • Uppdatering av material till Vattenmyndighetens vatteninformation på nätet, VISS.
  • Vattenhinderinventeringar
  • Identifiering och planering av insatser
  • Placera ut "syren" till förmån för vattenfaunan
  • Ta fram vattenkemiprofiler
  • Provfiske

Informationsmaterial

Projektledare
Tommy Vestersund, kommunlimnolog, Samhällsbyggnadskontoret
e-post: tommy.vestersund@bollas.se
tfn: 0278-255 59

Arbetsledare
Mathias Ahlström, Arbetsmarknadsenheten
e-post: mathias.ahlstrom@bollnas.se
tfn: 070-382 25 01
 

Externa länkar
Arbetsförmedlingen
Länsstyrelsen Gävleborg

 

Projektledare
Tommy Vestersund


Skicka e-post
0278-255 59