skoglagetbilder

Verksamhet
Skogslaget bedrivs av Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland och är en verksamhet som arbetar med uppdrag över hela den geografiska kommunen åt såväl föreningar som förvaltningar och de kommunala bolagen.

Uppdrag
Skogslaget sköter om skogar och grönområden. Uppdragen planeras av Teknik, service och fritidsförvaltningen.

För vilka
Skapar meningsfull sysselsättning för personer med olika stödformer, i arbetsmarknadsprogram och de som står utanför ordinarie arbetsmarknaden.

Informationsmaterial:
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift

 

Arbetsledare
Tomas Callmyr

Skicka e-post
070-327 55 06