Kostenheten i Bollnäs kommun levererar frukost, lunch och mellanmål till kommunens förskolebarn och skolelever. Kostenheten levererar även frukost, lunch och middag till kommunens särskilda boenden samt matlådor till hemtjänstens kunder. Idag ingår 24 tillagnings- och mottagningskök i enheten som finns spridd i hela kommunen.

Under terminerna lagar kostenheten ca 4 000 portioner per dag till skolor och förskolor. Inom äldreomsorgen serveras frukost, lunch, middag och ett antal mellanmål till ca 250 personer. Dessutom levereras ca 1 400 matlådor till hemtjänstens kunder varje vecka. Förutom normalkost lagas också ett stort antal specialkoster till kommunens elever och pensionärer.

Kostenhetens vision: Bra mat - för kropp och klimat

Vi arbetar med att bidra till en hållbar utveckling. 30 % av våra totala livsmedelsinköp är lokalproducerade och/eller ekologiska. Vi köper bland annat köttfärs från Tillmans charkuteri, ägg från Kinsta hönsgård, potatis från Hanebo ekologiska och Arbråpotatis, samt färskt bråd från Bull-Olles.

Kostenheten arbetar kontinuerligt för att minska matsvinnet i samarbete med skolor, förskolor och äldreomsorg. Vi mäter svinn och arbetar med åtgärder för att minska svinnet. Läs mer i Handlingsplan för minskat matsvinn i Bollnäs kommun.

Matsedlarna för både skola och äldreomsorg är gjorda utifrån livsmedelsverkets rekommendationer och görs tillsammans med kökspersonal, elever och kostombud.

Vi är ca 70 personer som arbetar inom Kostenheten. I köket möter du köksansvarig, kock, dietkock och måltidspersonal. Centralt återfinns kostchef och två enhetschefer.

 

Skolmjölksstöd
Bollnäs kommun kostenheten tar emot skolmjölksstöd från Europeiska garantifonden för jordbruket. Alla kommunens förskolor och grundskolor är inkluderade i skolmjölksstödet som söks en gång per år.

Skolmjölksstöd

Kostenheten

Aseavägen 4
821 30 Bollnäs

Susanne Björklund
Kostchef
Skicka e-post
0278-251 63
070-397 70 10

Maria Berglund
Enhetschef, Kök Skola och Förskola
Skicka e-post
0278-255 13

Helena Lundstedt
Enhetschef, Kök Äldreomsorg, skola och förskola
Skicka e-post
0278-251 27