snöröjning

På den här sidan hittar du information om hur Gatuenheten arbetar med snöröjning och halkbekämpning, när vi kommer till just din väg samt hur vi prioriterar olika gator och vägar vid ett eventuellt snöfall.

Så här går arbetet till

Gatuenheten har en arbetsledare med beredskap dygnet runt. Arbetsledarens uppgift är att hålla koll på vädret och vid behov sätta in de resurser som krävs.

Arbetsledaren håller sig uppdaterad om vädret både dag och natt och avgör när det är dags att påbörja snöröjning eller sandning.

Gatuenheten sköter mycket av snö- och halkbekämpningen i egen regi men tar även hjälp av externa entreprenörer.

När kommer vi och plogar hos dig?

När det väl har börjat snöa så prioriteras snöröjningen såhär:

          1. Gång- och cykelvägar

          2. Busslinjer

          3. Centrum och större huvudgator

          4. Övriga gator och enskilda vägar

Du kan hjälpa till

För att vi ska kunna snöröja och halkbekämpa våra gator och vägar på ett så bra och effektivt sätt som möjligt, är det viktigt att du hjälper oss med vissa saker.

- Du kan hjälpa till genom att inte parkera din bil på gatan om annan möjlighet till parkering finns.

- Du kan även klippa bort grenar som hänger ut över gatan från din tomt. Plogbilarna behöver en fri höjd på minst 4,5 meter för att kunna komma fram på ett smidigt sätt.

- Tänk även på att inte skotta ut snön från din tomt och garageuppfart på gatan eller trottoaren.

Ha tålamod - vi kommer!

Ibland kan det komma mycket snö på kort tid och vi kan omöjligt vara på alla gator samtidigt. Men lugn - vi kommer till din gata så fort vi kan.

Vad gör jag om skador uppstår?

Vid snöröjning finns det en risk att skador uppstår. Staket, häckar eller murar kan ta skada och då kan du kontakta Gatuenheten så åker vi ut och gör en besiktning på plats av skadan som uppstått.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om snö- och halkbekämpning? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/