Varför vi använder sociala medier

Bollnäs kommun använder sociala medier för att marknadsföra och stärka varumärket Bollnäs såväl som kommun, arbetsgivare och som plats. Genom sociala medier kan vi kommunicera, interagera, rekrytera och ge service till kommunens medborgare, allmänheten samt andra intressenter.

Regler och ansvar för kommentarer

Vi ser gärna att du som besökare använder dig av möjligheten att kommentera/publicera inlägg i Bollnäs kommuns konton i sociala medier, men för ett bra och seriöst diskussionsklimat finns regler du måste följa:

Det är inte tillåtet med:

  • förtal
  • sekretessbelagda uppgifter
  • hets mot folkgrupp och sexistiska yttranden
  • olaga våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaningar till brott
  • upphovsrättsintrång
  • kommersiella budskap eller reklam
  • grova personliga angrepp eller förolämpningar

Inlägg eller kommentarer som innehåller något av ovanstående kommer att tas bort. Personer/användare som upprepade gånger bryter mot kommentarsreglerna kommer blockeras från kontot/sidan.

Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material. Om du upptäcker sådant innehåll får du gärna anmäla det till oss.

Känslig information

Lägg inte ut känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess), via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Foton och filmklipp

Tänk på att inte publicera foton eller filmklipp på personer utan att de vet om det och tycker att det är okej. När det gäller barn under 15 år ska du fråga vårdnadshavaren innan. Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort så hör du av dig till oss.

Diarieföring

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Bollnäs kommuns konton i sociala medier

På sidan Följ oss i sociala medier! hittar du alla våra konton i sociala medier.

För frågor gällande Bollnäs kommuns konton i sociala medier kontakta kommunikation@bollnas.se