Stadshus Cafeterian drivs av Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland.

Syftet är att arbetssökande ges möjlighet att under handledning praktiskt få träna på arbetsuppgifter som förekommer i en caféverksamhet. Detta omfattar moment såsom exempelvis kassa- och kontanthantering, tillverkning och försäljning av caféprodukter, varuinköp, disk, städning, hygienarbete och livsmedelshantering. Vikten av att ge god service kopplat till kundrelationer ges i reell miljö.

Utöver de praktiska momenten ges även information om livsmedels-och restaurangbranschen.

För de personer som är i behov av språkpraktik blir den påtaglig genom kundkontakt och genom att möjligheten att lära sig att lägga beställningar hos företag.

Informationsmaterial:
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift

Länkar:
Arbetsförmedlingen

Arbetsledare
Caroline Nordgaard
Tfn: 072-529 75 20
E-post: caroline.nordgaard@bollnas.se

 

Enhetschef
Anita Bolkéus

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
070-205 68 23