Vilka verksamheter räknas som livsmedelsföretag
Om du är företagare, pri­vatperson eller före­ning och hanterar livsmedel regelbundet ska verksamheten registreras. Med regelbunden verksamhet menas att den bedrivs minst fyra dagar sammanhängande eller återkommande en till två dagar i månaden.
 
Vissa livsmedelsanläggningar ska registreras eller godkännas av Livsmedelsverket. Primärproduktion ska registreras hos Länsstyrelsen.
  
Så här gör du en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
1. Fyll i blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Blanketten hittar du på Mina sidor där e-tjänster och blanketter finns.
 
2. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten till: Samhällsbyggnadskontoret, 821 80 Bollnäs.
 
Verksamheten får starta direkt när du fått beslut om registrering alternativt tidigast två veckor efter att anmälningsblanketten kommit in till kontrollmyndigheten. 
 
När verksamheten kommit igång gör Samhällsbyggnadskontoret en första kontroll. 
 
Avgifter
För registreringen är avgiften 1147 kronor. Utöver registreringsavgiften tillkommer en årlig kontrollavgift. Kontrollavgiftens storlek beror på verksamhetens art och storlek. 
 
Kom ihåg att du kan behöva söka bygglov eller andra typer av tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du tänker bedriva. Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt en lista på vilka myndigheter du kan behöva kontakta. Observera att listan kanske inte är fullständig för din verksamhet.
 
Mer information
 
Kontakt:
Fredrik Andersson (telefontid 8.00-9.30)
Nicole Johansson (telefontid 8.00-9.30)
Ulrica Brorén (telefontid 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se

minasidor puff