gullvivan

Bollnäs kommun kan bland annat erbjuda hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse och trygghetstelefon för dig som är äldre och i behov av stöd och hjälp. För ansökan tar du kontakt med en biståndshandläggare 

   

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020? 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.Från mitten av mars får cirka 220 000 äldre personer enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende. 

Resultat från Socialstyrelsens undersökning 2020
Om du vill veta mer om resultaten för de olika särskilda boendena eller hemtjänstområden -klicka på nedanstående länkar för att se en sammanställning:

pdfHemtjänsten i Bollnäs kommun

pdfSärskilda boenden i Bollnäs kommun

För att se resultatet för de olika enheterna inom de särskilda boendena och de olika hemtjänstområdena, läs mer på  enheternas egna sidor.

 

Hemtjänst
Bollnäs hemtjänstArbrå hemtjänstKilafors hemtjänst och Rengsjö hemtjänst

Särskilda boendena:
KarlslundGutenbergHällagården och Ängslunda 

 

Äldreomsorgsplan
Under hösten 2019 har äldreomsorgsplanen redigerats eftersom flera delar i den inte längre var aktuella.
Socialnämnden beslutade att dokumentet fortsättningsvis ska ha som syfte att ge en beskrivning av äldreomsorgen i Bollnäs kommun: pdfBeskrivning av äldreomsorg i Bollnäs kommun 

 

Närståendetjänst
Närståendetjänsten är till för att du som anhörig ska kunna vara delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten. Med ditt BankID kan du via din dator, mobiltelefon eller surfplatta få information om när hemtjänsten varit hos din närstående, vilka insatser som utförts och om en insats har avböjts samt vem som är din närståendes kontaktman.
För att ansluta sig till närståendetjänsten krävs att din närstående ger sitt medgivande.

Det kostar inget att ansluta sig till tjänsten. För mer information , kontakta Ingela Hedblom på telefonnummer  0278- 269 81 . För att ansluta dig till Närståendetjänsten, använd e-tjänst på Mina sidor

 

Ansvarig verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för äldre inom särskilt boende är Eva Lahenkorva. Telefonnummer 0278-252 75

Ansvarig verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för äldre inom hemtjänst är Annelie Lindqvist. Telefonnummer 0278-252 64

 

frontpage flip

 Socialförvaltningen i Bollnäs  arbetar aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra brukare, anhöriga och personal.
Titta gärna i vår interaktiva broschyr: Välfärdsteknik i Bollnäs äldreomsorg