Socialförvaltningen i Bollnäs kommun erbjuder råd och stöd i olika former till barn och unga för att trygga deras uppväxtförhållanden. I menyn till vänster hittar du vilken hjälp och stöd du kan få, och vem du ska kontakta.

Ansvarig verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för barn och unga är Gunilla Österholm telefonnummer: 0278-252 89

 

Öppettider och kontakt

Individ- och familjeomsorgen är den del av Socialförvaltningen som arbetar med att ge stöd och hjälp till barn och unga. Individ och familjeomsorgens reception har öppet alla vardagar 08.00-12.00 och 13.00-14.30.

Tidsbeställning görs hos socialsekreterare. För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.E-post adress är: social.forv@bollnas.se

 

Socialförvaltningen i Bollnäs söker fler kontaktfamiljer och stödfamiljer
Plats över i hjärtat och i kalendern? Då kanske er familj vill bli kontakt- eller stödfamilj!
Barn och föräldrar behöver ibland lite extra stöd. Som kontaktfamilj får ni en extra familjemedlem några dygn varje månad för att t ex avlasta en förälder eller ge barnet ett större socialt sammanhang. Som stödfamilj tar ni emot ett barn med funktionsnedsättning.Ingen särskild utbildning krävs, men er familj behöver vara stabil och ha en vilja att se och möta barnets behov. Att vara kontakt- eller stödfamilj sker på uppdrag av socialtjänsten och ni får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Vill ni veta mer eller anmäla intresse vänligen kontakta:
Anneli Persson,  Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar: anneli.persson@bollnas.se Telefon: 0278-25250
Karin Dahlström, Individ- och familjeomsorgen: karin.dahlstrom@bollnas.se  Telefon: 0278-25613