Ekonomiskt stöd

Alla invånare i Bollnäs har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas här får det stöd och den hjälp som de behöver. Vi kan ge dig rådgivning eller ekonomiskt bistånd om du har ekonomiska problem.

Om du vill ha hjälp med att göra en budget, kartlägga dina skulder och diskutera möjliga lösningar på dina ekonomiska problem kan du vända dig till kommunens kostnadsfria budget- och skuldrådgivning.

Om du har allvarliga ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan du ansöka om försörjningsstöd som är en form av ekonomiskt bistånd.

Läs mer i menyn till vänster om vilken hjälp du kan få, och vem du ska kontakta.

Se socialtjänstens film om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd:

 

Ansvarig verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för ekonomiskt stöd är Gunilla Österholm telefonnummer: 0278-252 89

 

Öppettider och kontakt
Individ- och familjeomsorgen är den del av Socialförvaltningen som arbetar med att ge råd och stöd kring ekonomi. Individ och familjeomsorgens reception har öppet alla vardagar 08.00-12.00 och 13.00-14.30.

 Tidsbeställning görs hos socialsekreterare - telefontid måndag,tisdag,torsdag, fredag 8.30-9.30 på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.E-post adress är: social.forv@bollnas.se