Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Det omfattar alla barn i åldern 0-18 år i vissa fall ungdomar upp t o m 20 år. Vi ska erbjuda barn och föräldrar skydd och stöd i olika situationer. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. I menyn till vänster hittar du vilken hjälp och stöd du kan få, och vem du ska kontakta.

Ansvarig verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för familjestöd är Gunilla Österholm telefonnummer: 0278-252 89

Öppettider och kontakt

Individ- och familjeomsorgen är den del av Socialförvaltningen som arbetar med att ge stöd och hjälp till familjer. Individ och familjeomsorgens reception har öppet alla vardagar 08.00-12.00 och 13.00-14.30.

 

Tidsbeställning görs hos socialsekreterare. För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.E-post adress är: social.forv@bollnas.se