Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta aktivt i samhällslivet, vilket kan ge en hög självständighet och god livskvalité. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra , i gemenskap med andra. Vår ambition är att ge ett personligt, anpassat och välfungerande stöd utifrån var och ens behov och önskemål.

Ansvarig verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för personer med funktionsnedsättning är Kicki Bro

Telefonnummer: 0278-251 67  

 

Plan för framtidens omsorg om personer med funktionsnedsättning 2016 – 2025
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Bollnäs kommun har arbetat fram en omsorgsplan som beskriver de olika verksamheterna. Den beskriver också vilka utvecklingsområden som finns och hur man kommer att arbeta med dem: pdfPlan för framtidens omsorg om personer med funktionsnedsättning 2016 – 2025

 

Socialförvaltningen i Bollnäs söker fler kontaktfamiljer och stödfamiljer
Plats över i hjärtat och i kalendern? Då kanske er familj vill bli kontakt- eller stödfamilj!
Barn och föräldrar behöver ibland lite extra stöd. Som kontaktfamilj får ni en extra familjemedlem några dygn varje månad för att t ex avlasta en förälder eller ge barnet ett större socialt sammanhang. Som stödfamilj tar ni emot ett barn med funktionsnedsättning.Ingen särskild utbildning krävs, men er familj behöver vara stabil och ha en vilja att se och möta barnets behov. Att vara kontakt- eller stödfamilj sker på uppdrag av socialtjänsten och ni får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s riktlinjer.

Vill ni veta mer eller anmäla intresse vänligen kontakta:
Anneli Persson,  Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar: anneli.persson@bollnas.se Telefon: 0278-25250
Karin Dahlström, Individ- och familjeomsorgen: karin.dahlstrom@bollnas.se  Telefon: 0278-25613