Torsberg IB

Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har olika program som eleverna väljer till. Det är grundskolebetyg som avgör vilket program eleverna sedan studerar.

De program som erbjuds är yrkesprogram och högskoleförberedande program. Som elev med särskilt idrottsintresse är det möjligt att kombinera studier och idrott.

Gymnasiesärskolan erbjuder idrottsgymnasium för elever med funktionsnedsättning.

Gymnasieskolor:

Torsbergsgymnasiet

Höghammargymnasiet

Idrottsgymnasiet

Hälsingegymnasiet

Naturlära i Hälsingland

Friskolan Nytorp

Nytorps Hästgymnasium