Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Folkhälsa och sjukvård

Kommunen och Region Gävleborg har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens invånare. Region Gävleborg ansvarar för Hälsocentralerna. Kommunen ansvarar för den hemsjukvård som sker i det egna hemmet och den sjukvård som sker på de särskilda boenden.