Folkhälsa och sjukvård

Kommunen och Region Gävleborg har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens invånare. Region Gävleborg ansvarar för Hälsocentralerna. Kommunen ansvarar för den hemsjukvård som sker i det egna hemmet, den sjukvård som sker på de särskilda boenden samt de delar av elevhälsan som omfattas av hälso- sjukvårdslagen (elevhälsans medicinska och psykologiska insatser).