Bollnäs Konsthall/Museet finns i centrala Bollnäs. Dessutom finns också privata gallerier i kommunen. Konsthantverket har en given plats i kulturlivet.

Teaterverksamheten utgörs av arrangörsföreningen Bollnäs Riksteaterförening och flera aktiva amatörteatergrupper som Bollnäs Teaterverkstad, Kilafors Amatörteaterförening och Finnskogsteatern.

Folkteatern i Gävleborg är regionteater som sedan 1983 verkat i Hälsingland och Gästrikland. Folkteatern har säte i Gävle.