Miljö

Miljön i vår omgivning, såväl lokalt som globalt, påverkas av oss människor. För att vi ska uppnå en hållbar utveckling och inte förstöra natur och livsmiljöer för kommande generationer arbetar Bollnäs kommun med lokala miljömål.

Enligt de lagstiftningar som finns, till exempel Miljöbalken, arbetar kommunen också med tillsyn och vägledning till olika typer av verksamheter och företag som finns i vår kommun. Allt med syfte att vår miljö och hälsa, samt våra omgivningar inte ska komma till skada.