Utställningar 2021

3 juli - 6 augusti

Samira Englund 2021

Rotskott

 

28 augusti - 24 september

Kathie Pettersson

En stadsomvandling

 

16 oktober - 6 augusti

Katarina Warrenstein

 

4 december - 30 december

Helena Bratt

mellan minne å glömska     

Helena Bratt evenemnag                                          

”Mellan minne å glömska” är Helena Bratts första separatutställning på Bollnäs konsthall som upptar hela dess utställningsyta. Bratts konst har synats tidigare mycket väl i kommunen och på många utställningar, men inte så samlad och koncentrerad som i just denna utställning.

Helena Bratt visar sin utställning 7, 11, 21 och 28 december klockan 13.

Bratt har under de senaste åren experimenterat och utforskat ett flertal tekniker, berättelseformer och material. Denna utställning visar de olika strategier hon har tillgång till för att kunna presentera ingående berättelser som handlar om allt från närliggande personliga erfarenheter till mer öppna filosofiska tankar. Sett i sin helhet kan utställningen liknas med en samlingsutställning av installationskonst, collagekonst, textbaserad konst och mycket mera. Det finns dock i denna uttrycksmångfald en tydlig berättarröst och en känsla av att alla verk stödjer varandra.

Att landsbygden, äldre föremål och historia spelar roll i Bratts konst är troligtvis uppenbar för utställningsbesökaren. Titeln ”mellan minne å glömska” är en tänkvärd fras som kanske kan tolkas som en förklaring av nuets paradox kontra ”historia” eller kan det vara som så att det handlar om de medvetna och omedvetna val över vad som läggs till minne och det som förvinner bort. Det finns en grundläggande öppenhet i titeln som också återspeglas i dem konstverk som ställs ut.

Helena Bratt var född 1988 i Rengsjö. Under det senaste decennium har Bratt haft ett flertal separat och grupputställning över hela landet och även utomlands. Under samma tidsperiod har hon anlitats till flera gestaltningsuppdrag samtidigt som hon har kompletterat sin utbildning med flera specialistkurser inom olika konstnärliga tekniker. Bratts viktigaste konstutbildning fick hon hos Capellagården Carl Malmstens skola för gestaltande arbete, Vickleby. Sedan 2020 går Bratt på Kandidatprogrammet Fri konst, HDK-Valand, Göteborgs Universitet.

Öppettider: Tisdag – fredag kl 11 – 15, lördag kl 11-14.
Julafton och juldagen stängt!

Fri entré! Varmt välkommen!

OBS! Museets hiss är ur funktion
V 48 - V 50. (29 november till 18 december).