Håller du på att bygga och behöver ställa ut en container eller skylift? Eller planerar du ett evenemang på kommunens gator och torg? Då behöver du ett tillstånd för detta.

Ansökan

Tillstånd ska du söka hos polismyndigheten som i sin tur skickar din ansökan till kommunen för yttrande.

I vissa fall kan det krävas längre handläggningstid så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Polisens tillståndsenhet

Kommunen tar ut en avgift (markhyra) och priserna hittar du via länken nedan.

Priser och regler

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående nyttjande av gatumark? Då är du välkommen att kontakta Polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 eller Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/