Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Storgatan i Arbrå behöver genomgå en omfattande renovering. Vi kommer att byta ut bärlagret och beläggningen samt bygga en gång- och cykelväg längsmed hela Storgatan. Vi kommer även att byta ut belysningen. Samtidigt som vi arbetar med renoveringen kommer Helsinge Vatten passa på att byta ut alla stammar för vatten och avlopp. Det tillsammans gör att arbetet är rätt omfattande och därför har vi delat upp arbetet i tre etapper:

Etapp 1: Norra delen av Storgatan, från Centralgatan upp till Västergatan. Byggstart sommaren 2019.
Etapp 2: Mellersta delen av Storgatan, från Centralgatan till Blåsgatan. Byggstart sommaren 2020.
Etapp 3: Södra delen av Storgatan, från Bondegatan upp till Forum. Byggstart sommaren 2021.

Publicerad artiklar om projektet:
Korsningen Tomtavägen - Storgatan i Arbrå avstängd 2020-09-11
Arbetena på Storgatan i Arbrå går framåt enligt plan 2020-09-08
Omfattande renovering av Storgatan i Arbrå 2019-06-18

Kartbild över Arbrå

 

Dela på Facebook