Bollnäs nya resecentrum som har målet att bli Sveriges bästa och att stå klart sommaren 2020. Vi börjar bygga utmed Järnvägsgatan efter sommarsemestrarna i år. Det innebär anpassning till angränsande gator, nya centrumhållplatsen (för stadsbussarna), anslutningar till gång- och cykelvägar vid Apoteksgatan och Brogatan, torg på resecentrumområdet, gång- och cykelvägar, flytt av dagvattenkulvert, framdragning av fjärrvärme samt vatten och avlopp till resecentrum. Efter det byggs busstorget med dockningsstation, ihopbyggnation med väntsal och ytterligare pendlarparkeringar. 

Vi bygger ett resecentrum där vi har resenären i första rummet och säkerställer under hela processen att det ska bli säkert, tryggt, bekvämt och så tillgängligt som möjligt för alla. Vi samlar all kollektivtrafik på ett och samma ställe centralt i Bollnäs.

Samlad information om projektet:

Vi börjar bygga Sveriges bästa resecentrum 30 september! 190912
Busshållplatserna vid resecentrum flyttas till långtidsparkeringen
190604
Bollnäs nya resecentrum – så här kommer det att se ut!
190509
Senaste nytt om byggnationen av Bollnäs resecentrum
 190109
Arbetet med Sveriges bästa resecentrum har startat 181203
Sveriges bästa resecentrum byggs i Bollnäs 181011
Detaljplan för resecentrum

översikt webb