Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Tandvård för äldre och funktionshindrade
Om du har ett stort behov av personlig omvårdnad större delen av dygnet, om du får hjälp enligt lagen om stöd och service (LSS) eller om du har ett allvarligt psykiskt funktionshinder kan du ha rätt till kostnadsfri bedömning av munhälsan. Du kan också få nödvändig tandvård till samma kostnad som sjukvård och ingår i högkostnadskortet.


Bedömning av munhälsan
Bedömning av munhälsan utförs av tandvårdspersonal och görs hemma hos dig kostnadsfritt. Bedömningen är frivillig och består av en enklare undersökning av munhålan och tänderna. I samband med besöket ger tandvårdspersonalen råd och anvisningar om den dagliga munvården. Tandvårdspersonalen utbildar också vårdpersonalen för att du ska kunna få hjälp med munhygienen.
Om munhälsobedömningen visar att du behöver nödvändig tandvård får du möjlighet till behandling. Du väljer själv tandläkare. Nödvändig tandvård omfattar behandlingar som gör det lättare för dig att äta. Att själv kunna tugga och äta mat har stor betydelse för den fysiska och psykiska livskvaliteten.


Intyg krävs
För att få en bedömning av munhälsan och nödvändig tandvård behöver du ett intyg. På äldreboenden och i gruppbostäder utfärdas det av ansvarig sjuksköterska. För övriga utfärdas det av Bollnäs kommuns LSS-handläggare