Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen är underställd Teknik- och fritidsnämnden. Förvaltningens verksamhetsområden är uppdelade i enheter som administreras av administrationsenheten.

Administrationsenheten
ansvarar för administrativ service till samtliga enheter, sekreterarskap för nämnden, personalfrågor, samordning av budgethantering och kostnadsuppföljning.

Gatuenheten
ansvarar för:

  • Utforma och projektera gator, vägar och parker samt projektera vatten- och avloppsledningar
  • Anlägga och underhålla gator, vägar, parker, planteringar och belysningsanläggningar
  • Renhållning av gator, vägar och allmänna platser
  • Trafiksäkerhetsåtgärder och samordning av kommunens trafiksäkerhetsfrågor
  • Parkeringsövervakning
  • Kommunens interna bilpool.

Fastighetsgruppen
är kommunens operativa avdelning för lokaler och fastigheter, och förvaltar ca 205 000 kvadratmeter lokaler.

Fritidsenheten
ansvarar för anläggningar och aktiviteter som har med fritidsverksamhet att göra.

IT-enheten
ansvarar för att serva kommunens användare genom att arbeta med support, system och underhåll.

Kostenheten
ansvarar för matsedel och bespisning för förskolor, skolor, äldreomsorg och hemtjänst.

Intern service
Enheten utför uppdrag åt ett flertal kommunala förvaltningar och enheter. Huvudsakliga uppdrag är lokalvård och verksamhetsvaktmästeri.

Dela på Facebook

Teknik-, service och fritidsförvaltningen

Postadress: 
Aseavägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Aseavägen 4
821 30 Bollnäs
Skicka e-post

Anders Aune
förvaltningschef
Skicka e-post
0278-251 84