Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bilpoolen, som håller till ute på Heden, tillhandahåller fordon åt samtliga kommunala verksamheter som till exempel hemtjänsten, hemsjukvården, fastighetsgruppen och daglig verksamhet. Bilpoolens personal arbetar med att underhålla omkring 200 fordon. Fordonen ska tvättas och servas och personalen har jourberedskap och rycker ut om något oförutsett händer med fordonen ute i verksamheterna.

Bilpoolen ligger under Teknik, service och fritidsförvaltningen och har därför tätt samarbete med exempelvis Gatuenheten både vad gäller personal och arbetsuppgifter. 

Miljö

Bilpoolen arbetar och strävar efter att följa Bollnäs kommuns miljömål. Gamla fordon byts ut mot nya mer miljöeffektiva alternativ. Nya elbilar och så kallade hybrider har köpts in och man underhåller även hemtjänstens tio nya elcyklar som köpts in som ett miljövänligt - och många gånger snabbare - alternativ till bilen.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar som rör Bilpoolen? Då är du välkommen att kontakta Pauli Sepänaho på tfn 0278-25875 eller via e-post pauli.sepanaho@bollnas.se