Fastighetsgruppen
är kommunens operativa avdelning för lokaler och fastigheter, och förvaltar ca 203 000 kvadratmeter lokaler.

  • Genomför ny-, till- och ombyggnad av kommunens fastigheter
  • Förvaltar och underhåller kommunens fastigheter
  • Hyr ut kontors-, affärs-, och industrilokaler samt kommunala verksamhetslokaler
  • Ansvarar för kommunens lokalresursplanering
  • Köper och säljer fastigheter
  • Förvaltar och utarrenderar kommunens skog och mark

Kontakt:

Per Molin
Fastighetschef
per.molin@bollnas.se

Per-Erik Karlsson
Fastighetsförvaltare
per-erik.karlsson@bollnas.se

Joakim Larsson
Fastighetsförvaltare
joakim.larsson@bollnas.se

Petter Bäckebjörk
Fastighetsförvaltare
petter.backebjork@bollnas.se

Susanne Lekstrand
Mark- och exploateringsingenjör
susanne.lekstrand@bollnas.se

Lars Källänge
Byggledare
lars.kallange@bollnas.se

Stefan Lindberg
Byggledare
stefan.lindberg@bollnas.se

Ylva Silén
Fastighetsassistent
ylva.silen@bollnas.se

Magnus Frisk
Drifttekniker
magnus.frisk@bollnas.se

 

Jour drifttekniker
kvällar och helger: 070-229 93 47

Kent Nyblad
Drifttekniker
kent.nyblad@bollnas.se

Kenney Klar
Drifttekniker
kenney.klar@bollnas.se

Ivan Äng
Drifttekniker
ivan.ang@bollnas.se

Lars Persson
Drifttekniker
lars.persson@bollnas.se

Patrik Nordén
Drifttekniker
patrik.norden@bollnas.se

Torbjörn Berglund
Drifttekniker
torbjorn.berglund@bollnas.se

Christer Jonsson
Drifttekniker
christer.jonsson@bollnas.se

Samir Bahonjic
Fastighetstekniker SBA
samir.bahonjic@bollnas.se