Enheten för intern service tillhör organisatoriskt teknik-, service- och fritidsförvaltningen och utför uppdrag åt ett flertal kommunala förvaltningar och enheter. Huvudsakliga uppdrag är lokalvård och verksamhetsvaktmästeri.

Största delen av denna verksamhet ägnas åt att serva barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, Hälsinglands utbildningsförbund samt teknik-, service- och fritidsförvaltningen.

Enheten genomför även andra uppdrag som beställts av kommunala förvaltningar och bolag, såsom flyttar och transporter, skötsel och underhåll av skolornas isbanor, viss gräsklippning, mindre snickerijobb, viss fönsterputsning, bygg- och urstädningar, renoveringar av golvmattor, matt- och textiltvätt m m.