Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

IT-chef Kristofer Ljungberg och IT-tekniker William JonssonIT-enhetens uppgift är att serva Bollnäs kommuns ca 6000 interna användare. De tio medarbetarna turas även om att jobba på enhetens support, Helpdesk, dit ca 1200-1500 ärenden inkommer varje månad.

På Helpdesk sitter hela tiden två personer; en som tar hand om inkommande e-post och en som tar hand om samtalen som kommer.

Av de ca 3000 datorer som finns inom Bollnäs kommuns förvaltning hör ca hälften hemma i utbildningssektorn. Varje år byts ca 500 datorer och 200 skärmar ut, och allt inköp av hårdvara går genom IT-enheten.

För att göra detta arbete smidigare och snabbare ska snart ett samarbete med de andra hälsingekommunerna sjösättas. Samarbetet går ut på att det finns ett centralt lager med hårdvara där kommunernas IT-enheter snabbt kan få tillgång till produkter.

Enheten köper in den mesta av mjukvaran som används i kommunen, och installerar även mycket av den i kommunens datorer.

William Jonsson på HelpdeskFörutom dessa uppgifter implementerar IT-enheten nya system och satsar även mycket på omvärldsbevakning för att snappa upp nya trender. Det sker ständigt ett arbete med att hitta nya sätt att stödja den kommunala verksamheten.

Ett viktigt synsätt som IT-enheten har är verksamhetsutveckling med IT som stöd, vilket betyder att det är verksamheten som ska styra, och inte tvärtom.


Chef för IT-enheten är Kristofer Ljungberg.
E-post: kristofer.ljungberg@bollnas.se
Tfn: 0278-251 26