Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs kommun följer Livsmedelsverkets råd för skolmaten. Råden är att både förskola och skola ska servera lättmjölk och ett nyckelhålsmärkt bordsmargarin.

Åsikterna är många när det kommer till mat och det kan vara svårt att förhålla sig till alla kostråd och dieter som cirkulerar i media. Våra matvanor grundläggs tidigt i livet och därför är det viktigt att skapa sig hälsosamma vanor.
De flesta barn äter idag lagom mängd med fett, men nästan alla barn i Sverige får i sig mer av det mättade fettet och mindre av det fleromättade fettet än vad som är hälsosamt. Syftet med livsmedelsverkets råd är alltså i första hand att minska intaget av mättat fett och öka intaget av omättat. Hösten 2009 presenterade Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s fackorgan för livsmedels- och jordbruksfrågor (FAO) en rapport om hälsoeffekter av fett och fettsyror. Rekommendationerna är i stort sett oförändrade sen tidigare vilket innebär en begränsning av mättat fett till högst 10 % av det dagliga energiintaget.

Livsmedelsverket kom 2013 ut med reviderade råd om vad som är bra mat att servera i förskola och skola. Råden är tänkt att användas som stöd i det viktiga folkhälsoarbetet att främja bra matvanor bland barn och ungdomar. Innan livsmedelsverket går ut med råd skaffar de sig först en samlad bild av de studier som finns. De officiella näringsrekommendationerna för Sverige är samma som de Nordiska näringsrekommendationerna vilka reviderades 2012. Livsmedelsverket ändrar inte sina kostråd på grund av en enskild studie utan de arbetar hela tiden med att granska, jämföra och diskutera nya fakta och rön som kommer.

När det gäller vilken mat man ska äta är rekommendationen att välja vegetabiliska oljor, magra mejeri- och köttprodukter och att äta fisk regelbundet. Risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar när en del av det mättade fettet ersätts med fleromättat fett.

Många tror att det finns ett lika starkt vetenskapligt stöd för att äta mycket mättat fett och minska på kolhydraterna som för att äta enligt de svenska näringsrekommendationerna. Det är helt fel enligt forskningen och kan få konsekvenser för folkhälsan om det leder till att befolkningen ökar sitt intag av mättat fett.

Kostchef Susanne Björklund:

-       Mättat fett ökar risken att få höga blodfetter som senare i livet kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. I livsmedelsverkets råd finns ett starkt vetenskapligt stöd för att  byta ut en del av det mättade fettet mot fleromättat fett. Vi kommer därför på sikt byta ut det bordsmargarin vi serverar idag till ett nyckelhålsmärkt bordsmargarin.

Om kommunen väljer att servera fetare mjölk och bordsmargarin så måste vi kompensera näringsmässigt för detta i matsedeln. För att få en hälsosam fettsammansättning måste vi då i stället minska på andra produkter i matproduktionen med högt innehåll av mättat fett. Det kan vara bra att komma ihåg att fett är en smakbärare som används i mat för att höja smakupplevelsen.

I skollagen, som började gälla 1 juli 2011, ställs krav på att skollunchen ska vara näringsriktig.

10 § … Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra läroverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. (Skollag SFS 2010:800 10 kap. Grundskolan) skriver regeringen.

De näringsmässiga kraven regleras i skollagen och måste därför följas. Skolinspektionen granskar att lagkravet följs.

 

 

 

 

Dela på Facebook

Kostenheten

Aseavägen 4
821 30 Bollnäs

Susanne Björklund
Kostchef
Skicka e-post
0278-251 63
070-397 70 10

Dan Törnros
Enhetschef, Kök Skola och Förskola
Skicka e-post
0278-255 13

Helena Lundstedt
Enhetschef, Kök Äldreomsorg, skola och förskola
Skicka e-post
0278-251 27